Demokratiya
Akademiyası

 

Dalğa GH tərəfindən təsis edilən Demokratiya Akademiyası Hərəkatın nəznində fəaliyyət göstərir. Demokratiya Akademiyası demokratiya və insan hüquq azadlıqlarını araşdıran və bu sahədə müxtəlif hesabatlar hazırlayan akademik qurumdur. Regionlarda və paytaxtda demokratiyanın və ya liberal dəyərlərin yayılmasına mane olan faktorları müəyyən etmək, bu istiqamətdə sosioloji sorğular keçirmək, dünya praktikasını mənimsəmiş ekspertləri prosesə cəlb etmək akademiyanın əsas məqsədidir. Akademiya problemlərdən çıxış yollarını müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif forumlar, beyin mərkəzləri və təcrübə proqramları təşkil edərək təkliflər hazırlayır. Akademiyanın prezidenti Geniş Toplantı tərəfindən seçilir.

Demokratiya Akademiyasının
Prezidenti Ramin Hacılı